Bilişim / Yönetişim

Bilişim / Yönetişim

Bilgi Teknolojilerinin gerekliliği 

Kurumlarda Bilgi Teknolojilerine harcanan insan, teknoloji ve finansal kaynakları iş önceliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak yönlendirilmesi ve yönetilmesi çok kritik bir konudur.

  • Kısaca BT’nin şimdi ve gelecekteki kullanımının yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan iş birimlerinin de katılımı ile oluşturulan organizasyon yapıları, ilişkiler ve süreçlerdir.
  • BT’nin kurum stratejilerine uygun kullanımını garanti altına almayı hedefleyen bir yapıdır. Buradaki sorumluluğun iş ve BT’nin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.
  • İş birimlerinin de katılımı ile tanımlanan ve bir karar modeli ile desteklenen yükümlülükler/sorumluluklar çerçevesidir.
  • BT Yönetişimi, kurum yönetişimin bir parçasıdır.

Bilişim Yönetişim yapısının sağlıklı olarak kurulabilmesi için öncelikle kuruma uygun bir süreç modeline gereksinim duyulmaktadır. Süreç modeli ile birlikte yükümlülükler ve sorumluluklar çerçevesi yanı sıra bir karar modeli tanımlanmalıdır.

DEĞERLER&PRENSİPLER 
SORUMLULUK&YÜKÜMLÜLÜKLER
KARAR MODELİ
SÜREÇ MODELİ

Bilgi Teknolojilerinin Kuruma kattıkları

  • BT Organizasyonunuz için, iş hedefleri, çalışma modeli, önceliklere uygun olarak bir süreç modeli kurulacaktır. Bu süreç modeli BT Yönetişim yapısının temelini oluşturacaktır.
  • Süreç modeli oluşturulduktan sonra, mevcut süreçlerinizin uyumluluğu analiz edilecektir. Bu şekilde iyileştirme çalışmaları önceliklendirilerek kısa ve uzun vadeli iyileştirme çalışmaları ortaya çıkarılacaktır.
  • Kurumunuza özel süreç modeli
  • Süreç modelinde yer alan süreçler için mevcut durum analizi ve olgunluk değerlendirme çalışması
  • İyileştirme yol haritası (Kısa ve uzun dönemli)
  • Yolculuk esnasında mentorluk anlamında destekleyici hizmetler ve eğitimler

EYAD, şirketinize güvenilir bir bilişim altyapısı sunar.

PRATİK ÜRETİM YÖNETİMİ

Reçete mantığıyla çalışan yazılım, altı değişik maliyet yöntemine sahiptir.
 • Mamul ve Yarımamul ürünler için reçete 
 • Mamul reçetelerinin içindeki yarımamul reçetelerin isteğe bağlı olarak otomatik üretilmesi 
 • Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin reçeteye yansıması 
 • Reçeteye sınırsız hammadde ve yarımamul girebilme olanağı. 
 • İhtiyaç listesi alabilme olanağı. 
 • Alınan siparişin üretim emrinin otomatik olarak oluşturulması. 
 • Sarf, Fire ve Üretimden Giriş için farklı ambarlar kullanılabilmesi. 
 • Sarf Fişi, Fire Fişi ve Üretimden Giriş Fişi’nin yazılımın ilgili modüllerine otomatik kaydedilmesi. 

B-CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİM PROGRAMI

Müsteri Yönetimi
Düzenli Müşteri Bilgileri , Çok Boyutlu Segmentasyon , Firma ve Yetkili Çalışanları , Sınırsız Telefon Adres İlişkisi , Pazarlama Faaliyetleri İçin E-mail Listeleri , Grup- Sektör-Müşteri Temsilcisi Yürütülen Aktivite Bazında Erişim.

Teklif Yönetimi
Personel Bazında Teklif Dağılımı , Bekleyen , Ertelenen ,Kabul Edilen, Kaybedilen,Revize Edilen Teklifler , Teklif Sürecindeki Görüşmeler , Ürün Fiyat Listeleri ile Çalışma, Hazır Teklif Formu Örnekleri, Teklif Çıktısı Oluşturma , Kurumiçi Onay Mekanizması.

Aktivite Yönetimi
Müşteri Görüşmeleri , Randevu ve Ziyaretler , Personel Üzerindeki Görevler , Merkezi Ajanda, Bilgi Talep Şikayet Takibi , Müşteri Dosyaları , Kurumsal ve Özel Notlar, Hatırlatıcı Uyarı Mekanizması.

Satış Yönetimi
Müşteri Görüşmeleri , Randevu ve Ziyaretler , Personel Üzerindeki Görevler , Merkezi Ajanda, Bilgi Talep Şikayet Takibi , Müşteri Dosyaları , Kurumsal ve Özel Notlar, Hatırlatıcı Uyarı Mekanizması.