Eğitim Araştırma

Eğitim Araştırma

EYAD, araştırma ve eğitim faaliyetlerini yaparken tercihlerini nitelikli ve sade bir tarzdan yana kullanır. Kurum kültürü oluşturulurken ciddi ve yenilikçi olmayı seçer. Böylece trend olmuş popüler anlayıştan uzak, gerçekçi ve bilimsel sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

Yönetici eğitimi ve danışmanlığı

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimleri
Çatışma Yönetimi
Etkili Takım çalışması
Zaman ve Toplantı Yönetimi
 

Mali, ticari ve finansal danışmanlık

Finansal Planlama, Bütçe sisteminin kurulması
Bütçe Denetimi ve performansı
Risk Yönetimi


Sektörel araştırmalar

Pazarlama araştırması,
Pazar payı ölçüm araştırması
Müşteri memnuniyet araştırması,
İmaj araştırmaları,
Kullanım alışkanlıkları araştırması,
Müşteri profili araştırması,
Sektör analizleri,
Yatırım öncesi pazar araştırmaları,
Dağıtım kanalı etkinliği araştırması,
Çalışan memnuniyeti araştırması
Yönetim tarafından talep edilecek diğer araştırmalar.

Şirket eğitimleri

Finans eğitimleri
Dış ticaret eğitimleri
Yönetim eğitimleri
Pazarlama, tutundurma eğitimleri
İnsan kaynakları eğitimleri