İş İngilizcesi

İş İngilizcesi

Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin internet sayfalarında İngilizce dilinde verdikleri mesajların doğruluğunu ve etkisini değerlendirmek. Düzeltmeleri ve yeniden yapılanmayı sağlamak.
 
Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin Türkçe ve İngilizce dil çiftinde her iki yönde yaptırdıkları çevirilerin doğruluğunu ve etkisini değerlendirmek. Onaylanan dil ajanslarına yönlendirme yapmak.

Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin CEO ve üst düzey yöneticilerin İngilizce dil bilgisi ve yeterliliğini değerlendirmek. 

Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin kilit personellere İngilizce dil bilgisi ve yeterliliğini değerlendirmek; yetersizlik halinde  Özel Amaçlı İngilizce eğitimi vermek. Örneğin, Finans çalışanlarına, finans İngilizcesi eğitimi, Hukuk Departmanı çalışanlarına hukuk İngilizcesi eğitimi vermek. Bunun ötesinde kilit nitelikteki personellere: Telefon İngilizcesi, Email İngilizcesi, Toplantı İngilizcesi, Müzakere/Pazarlık İngilizcesi, Sosyal Ortam İngilizcesi gibi alanlarda  ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermek veya almalarını sağlamak.

Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşan çok önemli anlaşmaların çevirisi, kontrölü, teslimi. Gerekirse, müzakerelerinde nitelikli ve onaylı sözlü çeviri hizmetlerin temini.

Uluslararası ortamda faaliyet gösteren şirketlerin dil konusunda ihtiyaç duydukları her türlü danışmanlık.  

Yakın gelecekte yurtdışında İngilizce dilinde sunum yapacak kişilere özel Sunum İngilizce’si eğitimi vermek. Verilecek sunumun İngilizce versiyonunu hazırlamak. Bu kişileri çalıştırmak, güvenlerini arttırmak ve etkili bir şekilde konuşturmak. Başarı olasılıklarını belirgin bir ölçüde arttırmak.