Dış Ticaret

Dış Ticaret

EYAD, dış ticaret konusunda deneyimli uzmanlarla işletmelerin sektöründe öncü olmaları ve dış pazarda tutunmalarının önünü açar.

Rekabet küreselleşmenin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin dünya piyasalarındaki rekabet gücünü arttırmaları gerekmektedir. Rekabet gücünün artışı çok sayıdaki ekonomik faktöre bağlı olmakla birlikte teknolojik yenilikleri takip etmek, üretimi verimli ve düşük maliyetlerle gerçekleştirmek bu faktörler içinde en başta gelmektedir. Bu bağlamda pazar araştırmaları ile yurtiçi ve uluslar arası fiyatların etkin bir biçimde takibi, daha ucuz fiyatlarla ithalat ve en uygun fiyatlarla ihracat yapılmasına olanak sağlayacaktır. Böylece firmaların üretim maliyetleri düşerken,karlılıkları ve gelirleri de artacaktır.

Bu kapsamda EYAD,
  • Ulusal dış ticaret mevzuatı,
  • Ulusal gümrük mevzuatı,
  • Ulusal Kambiyo mevzuatı,
  • Uluslar arası anlaşmalar,
  • Uluslar arası ticari eğilimler ve ilkeler,
  • Ticaret yapılan ülkenin mevzuatı ve hukuku,
  • Bankacılık ve sigortacılık mevzuatı,
  • Taşımacılık mevzuatı çerçevesinde
OPERASYONEL DIŞ TİCARET YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
PAZAR ARAŞTIRMASI,
İHRACAT DESTEKLERİ
BELGELENDİRME
RAPORLAMA
İHRACAT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI konularında profesyonel danışmanlık yapar.