TMS-TMFR Kursu

18 Ekim, 20170 Yorum
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBE İŞLEMLERİ VE FİNANSAL RAPORLAMA KURSU
 

EĞİTİMCİ

Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

KURSUN AMACI

Türk Ticaret Kanunu taslağının yasalaşması ile birlikte tüm işletmeler tarafından hazırlanan mali tabloların Uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması gereği bulunmaktadır. Halen menkul kıymetleri borsada işlem gören şirketlerin 2005 yılından bu yana uygulamak zorunda oldukları ve yeni TTK’de KOBİ’ler için de uygulama zorunluluğu bulunan bu standartlar, mevcut muhasebe uygulamalarında birtakım değişiklikler getirmektedir. Eğitimin amacı, tam set TMS/TFRS ve KOBİ TFRS çerçevesinde;

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması

 • Dönem Sonu İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Finansal Tabloların Hazırlanması

olarak belirlenmiştir.

KAPSAM

Belirlenen amaçlar doğrultusunda TMS / TFRS ve KOBİ TFRS kapsamında karşılaştırmalı olarak finansal tabloların hazırlanması, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ile ilgili muhasebe kayıtları ve dönem sonu işlemlerinin açıklanması ve mevcut uygulamalardan farklılıkların belirlenmesi için gerekli açıklamalardır.

KURSUN İÇERİĞİ

1-Kavramsal Çerçeve Ve Finansal Tabloların Sunuluşu ( 3 saat )

 • Kavramsal Çerçeve

 • Tam Finansal Tablo Seti

 • Finansal Durum Tablosu- Bilanço

 • Finansal Durum Tablosu Asgari İçerik

 • Öz kaynak Değişim Tablosu

 • Nakit Akım Tablosu

2-Tms / Tfrs Ve Kobi Tfrs Kapsamında Değerleme Ve Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları ( 3 Saat )

 • TMS / TFRS ve KOBİ TFRS kapsaminda Değerleme Ölçüleri,

 • Maliyet Defteri ve Gerçeğe Uygun Defter

 • Kapsamlı Kar

 • Kapsamlı Gelir Tablosu

 • Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyet Sonuçlarının Raporlanması

 • Ertelenmiş Vergi Varlık Ve Yükümlülüklerinin Bilanço Ve Gelir Tablosunda Raporlanması 

3-Hasılatın Ve Stokların Ölçümü Ve Muhasebeleştirilmesi ( 3 Saat)

 • Mal Satışlarında Hasılatın Gerçekleşmesi

 • Hizmet Satışlarında Hasılatın Gerçekleşmesi

 • Stoklarin Değerlemesi

 • Stokların Maliyet Değerlerinin Hesaplanması

 • Maliyet Yöntemleri

 • Stoklarda Değer Düşüklüğü

 • Satılan Malın Maliyeti Tablosu

 • Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti

4-Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ( 3 Saat)

 • İlk Muhasebeleştirmede Ölçüm

 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Maliyetinin Belirlenmesi

 • Sonraki Dönemlerde Yapılan Harcamalar

 • Sonraki Dönemlerde Yapılan Değerleme( Maliyet modeli-Yeniden değerleme modeli)

 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışı

5-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (3 Saat )

 • Tam set TMS/TFRS’de Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Ölçümü ve Raporlanması

 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Ölçümü ve Raporlanması

 • Sonraki Dönemlerdeki Harcamalar ve Değerleme

6-Finansal Araçların Ölçümü Ve Raporlanması, İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Ve Konsolide Mali Tablolar ( 3 Saat )

 • Menkul Kıymetlerde Değerleme

 • Gerçeğe Uygun Değer Fark, Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı, Öz kaynaklara Yansıtılan Finansal Varlıklar

 • İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar

 • İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi

 • Mali Tablolarda Birleşme ve Konsolidasyon İşlemleri

 • Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

7-Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar Ve Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( 3 Saat )

 • Şarta Bağlı Borçlar ve Zararlar

 • Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi

 • Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektiren Ve Gerektirmeyen Olaylar

8-Muhasebe Politikasındaki Değişiklikler, Ara Dönem Finansal Raporlama Ve Kobi Tfrs’ye İlk Geçiş ( 3 Saat )

 • Muhasebe Politikalarında Meydana Gelen Değişiklikler

( Geçmişe Dönük Uygulama- İleriye Dönük Uygulama )

 • Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler

 • Geçmiş Dönem Hatalarının Düzeltilmesi

 • KOBİ TFRS’ye Geçişe İlişkin Açıklamalar Ve Örnek Uygulama

KURS SÜRESİ

24 Saat

KURSUN YERİ

EYAD, İzmir Yolu Caddesi, No. 95/1 Has Apt. Kat: 2 (Has Halı Mağazası Üstü)

KONTENJAN

15 KİŞİ

ÖN KAYIT VE BİLGİ İÇİN: 0.224.453 40 48

Yorum Yazın

Ad Soyad*
E-Posta*
Yorumunuz*