Kurumlara Neden Danışmanlık Gerekir?

21 Ekim, 20170 Yorum

Danışman (Müşavir) sözlük anlamıyla, Bilgi ve düşüncesi alınmak amacıyla kendisine danışılan kimsedir. Danışmanlık ise, danışman niteliklerini taşıyan kişileri yapmış olduğu bir meslektir. Danışmanlık günümüzde gerek kişisel ve gerekse iş hayatı açısından çok önemli bir konudur. Herkes bu faaliyeti ve hizmeti gerçekleştiremez.

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK

EYAD Müdürler Kurulu Başkanı

 

Danışman Ve Danışmanlık

Danışman (Müşavir) sözlük anlamıyla, Bilgi ve düşüncesi alınmak amacıyla kendisine danışılan kimsedir. Danışmanlık ise, danışman niteliklerini taşıyan kişileri yapmış olduğu bir meslektir. Danışmanlık günümüzde gerek kişisel ve gerekse iş hayatı açısından çok önemli bir konudur. Herkes bu faaliyeti ve hizmeti gerçekleştiremez. Danışmanlar, danışmanlık hizmeti vereceği hem kuramsal bilgiye, hem de uygulama birikimine sahip olmalıdır. Bu nedenle öğretim ve danışmanlık birbirinden ayrılır. Kuşkusuz kurumsal bilgi uygulama için çok gereklidir. Ancak danışmanlık, hem teorik bilgiyi hem de pratik bilgiyi kapsar. Diğer bir ifade ile danışmanlık, öğretimi de kapsar.

Günlerden bir gün Beyaz Saray Danışmanlarından birisinin canı kırlarda dolaşmak ister. Teknoloji donanımlı aracına biner ve yola çıkar. Danışman, büyükçe bir otlakta yüzlerce koyunu otlatan bir çoban görür. Arabasından iner, çobanla biraz sohbet ettikten sonra, der ki:

Size bu sürüde kaç koyun olduğunu 3 dakika içine söyleyebilirim, eğer bilirsem sizin bir koyununuzu hediye olarak alırım.

Çoban şaşkın bir şekilde ”tamam” der.

Danışman, aracındaki bilgisayarı açar, birkaç işlem yaptıktan sora, “sürünüzde 1530 tane koyun var” der çobana. Çoban” evet doğru bildiniz” diye yanıt verir. Danışma gururlanarak çobana bakar.

Biraz daha sohbetten sonra, danışman ayrılmak için izin ister ve sürüden bir hayvanı alır, aracının bagajına koyar. Tam hareket edecekken çoban; “bende sizin mesleğiniz doğru bilirsem hayvanı geri alabilirmiyim?” der. Danışman, gülümseyerek “ tamam” der. Çoban anında “ siz danışmansınız” der. Danışman şaşkın bir biçimde çobana “ benim danışman olduğumu nasıl bildiniz?” der. Bu kez çoban gururla danışmana bakar ve “sizin danışman olduğunuzu üç davranışınızdan anladım; birincisi benim bildiğimi bana sattınız, ikincisi benim bildiğimi bana satmak için rüşvet aldınız, üçüncüsü ise koyun diye sürünün köpeğini aldınız ”

Danışman köpeği bagajdan indirir ve oradan hızla uzaklaşır.

Danışmanlık, yöneticilere bilmedikleri konularda bilgiler vermek ve kurumsal sorunlara çözümler üretmektir.

Kurumlar Açısından Danışmanlığın Önemi

Çağımızın yöneticisi; çok çeşitli karmaşık sorunları çözümlemek, süratli ve akılcı kararlar almak ve bunları zamanında uygulamak zorundadır. Bu yoğun çalışma içinde elde edilen her türlü üretim kaynaklarından en yüksek verimde yararlanılması ve hedeflenen sonuçların en kısa zamanda alınabilmesi için etkili bir yönetim uygulaması gerekir. Yöneticiler, stratejik önem taşıyan bilgi ve becerilerini ya önceki deneyim ve eğitimlerinden ya da uzman niteliğindeki yönetim danışmanlarından sağlayabilmektedirler. Etkin bir yönetimin gerçekleştirilmesi ve planlanan hedeflere ulaşabilmek için teknik ve maddi olanakların yanında yönetim sistemlerinin geliştirilmesi modern danışmanlığı bilen ve yaralanabilen yöneticilerin olması gerekmektedir. Deneyimli danışmanlar bir yandan davranış ve çalışmalarıyla örnek olurlarken diğer yandan yöneticilerin gelişmelerine olumlu katkıda bulunurlar. İş hayatlarının her döneminde yönetim danışmanlarına ihtiyaç duyabilecek olan yöneticiler ve hatta yönetici adayları için yönetim danışmanlığı, ayrıntılı olarak bilinmesi gereken bir konudur.
Hızlı gelişen teknoloji ve artan bilgi kaynakları hızla değişen toplumların sosyal ve ekonomik yapıları; kurumların etkinliklerini ve hizmetlerini sürdürebilmeler için bu gelişmelere uyumlu bir şekilde yönetmelerini gerektirmektedir. Çağımızın yöneticisi bir kurumu yönetirken; çok çeşitli çapraşık sorunları çözümlemek, süratli ve rasyonel kararlar almak ve bunları zamanında uygulamak zorundadır. Bu nedenle günümüzün yöneticileri; sadece yönettikleri kuruluşların kendi iç faaliyetlerini en iyi bir biçimde gözetmek ve yönetmekten sorumlu olmayıp aynı zamanda kuruluşun dış çevresi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesinde ve hızla değişen bir ortamda ileriye dönük gelişme yönünün en akılcı şekilde saptanmasında da nihai sorumluluğu taşımaktadırlar. Böyle bir yapı içinde yönetici gerek kuruluş içi gerek kuruluş dışı sorunları gereği gibi çözümlemek ve kuruluşun uzun vadede geleceğini etkileyecek rasyonel kararlar alabilmek için kendisine yardımcı olacak bir takım olanakları sağlamak ve araçları kullanmak ihtiyacındadır. Kaynak: Dusler Forum, Forumlar http://www.duslerforum.org/showthread.php?t=131359O halde yöneticinin kullanması gerekli araçları ve olanakları kullanmalıdır. Bu araç ve olanaklardan birisi, Yönetim Danışmanlığı’dır. Yönetim Danışmanlığı geniş anlamda yöneticinin bazı yetersizliklerini en ekonomik biçimde giderecek yöneticiye başka konulara eğilmek için zaman kazandıracak yönetim fonksiyonunu bütünleşmiş bir yaklaşımla yerine getirme ve amaçlara ulaşma bakımından yardımcı olacak bir araçtır. 
Günümüzde İşbölümündeki artış ve teknolojinin gelişmesi ile sonucu büyüyen kurumlar karmaşık bir biçim almıştır. Bu karmaşıklık, sorunların kuruluş bünyesinde çözümünü zorlaştırmış ve ekonomik olmayan bir düzeye getirmiştir. Bu gibi durumlarda çeşitli düzeydeki yöneticiler rasyonel karar verebilmek için yönetim danışmanlığı yapan danışmanlık firmalarına başvurmaktadır. ''Yönetim Danışmanlığı'' bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Yönetim danışmanlığı, bir kuruluşu hedeflerine ulaştırmak amacıyla karar verme mekanizmasının başında bulunan çeşitli düzeydeki yöneticilerin gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmek için kullanmak zorunda oldukları araçlardan biridir. Bu araç, kamu ve özel her türlü kuruluş yöneticisine politika organizasyon izlek ve yöntemlerle; problemlerin araştırılması ve tanımlanmasında yapılması gerekli işlemlerin tavsiyesinde ve bu tavsiyelerin uygulamaya sokulmasında yardımcı olmaktadır.
Yönetim danışmanlarının; uzmanlık düzeylerinin oldukça gelişmiş olması gerekmektedir. Çünkü onlardan kuruluş içinde bulunmayan ve bulunması gerekmeyen özel uzmanlıkları kuruluşun kullanımına sunmaları istenmektedir. Yeterli bir tecrübeye ve iyi bir eğitime sahip olması gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde yönetim danışmanlığı kullanımı genel bir pratik haline gelmiştir. Bu ülkelerde yönetim danışmanlarından somut ve bilinçli bir şekilde yaralanılmaktadır.
Ülkemizde yönetim danışmanlığı uygulaması, danışmanlığın gerçek işlevi tam olarak anlaşılıp kavranmadığı için henüz olması gereken yerde değildir.

EYAD

KURUMUNUZUN UZMAN DANIŞMANI OLACAKTIR.

Yorum Yazın

Ad Soyad*
E-Posta*
Yorumunuz*