Eyad Danışmanlık - Hakkımızda

Misyonumuz

EYAD, bünyesinde yer alan deneyimli, birikimli bilim insanları ve özel sektörde uzun yıllar çalışan uzman uygulamacılar sayesinde sunacağı hizmetlerle, toplumsal refahını arttırmak amacı farkındalık yaratmayı kendine misyon edinmiştir.

Katma değer ve istihdam yaratma avantajları, değişen pazar koşullarına kolay uyum sağlayabilme esneklikleri, büyük işletmeleri tamamlama özellikleri, bölgesel dengesizlileri gidermedeki olumlu etkileri ve gelir dağılımının adilleşmesine yaptıkları katkılar nedeniyle; KOBİ’lerin önemi hızla artmaktadır. Dünya ekonomisindeki işletmelerin, %95’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Dünyadaki KOBİ’lerin toplam üretimdeki payı % 55 civarında iken, toplam istihdam içindeki payları % 66 civarındadır. Ülkemizde, yaklaşık 4 milyon KOBİ olduğu tahmin edilmektedir. 

Tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinde, özel ve kamusal birimlerde etkinlik ve verimliliğin artışı, bilgi sektörünün bilişim altyapısını kullanarak ürettiği bilişimsel bilginin kullanımına bağlıdır. Bilişim altyapısının sağladığı olanaklar ile daha kaliteli ürün ve hizmetlerin, daha hızlı ve nitelikli tasarımı, planlanması, üretimi, pazarlanması ve pazarlama sonrası hizmetlerin karşılanması gerekmektedir. Günümüzde bu gereksinim, bilgi aktarımı ve uzman danışmanlıklar ile karşılanmaktadır. 
Bilgi toplumunun eğitim felsefesini benimseyen EYAD, "öğrenmek için öğrenmek" ilkesini benimsemiştir.

Doğru ve güvenilir kararlar ancak, bilimsel bilgi ve verilere dayanılarak verilebilir. Kamuoyu araştırmaları, bilimsel bilgi ve verilere ulaşabilmenin güvenilir yöntemlerinden birisidir. 
EYAD; Kurumların bilgi gereksinimlerini bilimsel araştırmalara dayandırmaktadır.

İLKELERİMİZ

 • TOPLUMSAL SORUMLULUK
 • İNSANA VE DOĞAYA SAYGI
 • BİLİMSELLİK
 • REKABET KURALLARINA SAYGI
 • ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMLARIN GİZLİLİK HAKKINA SAYGI
 • UCUZ VE KALİTELİ HİZMET
 • HAKKANİYET
 • ŞİRKETİMİZİN UYGULAMALARINDA AÇIKLIK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • GÜVENİLİRLİK
 • VERİMLİLİK