Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yeni teknolojiler, yeni satış kanalları ve yeni iş modelleri gibi gelişmeler girişimci şirketlere fırsatlar sunarken; diğer kurumlar için ciddi zorluklar oluşturmaktadır. Büyümek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak isteyen şirketlerin, bugünün karmaşık iş yapma ortamının farkına varması ve stratejilerini bu yapıya göre belirlemesi gerekmektedir. EYAD, uygulanabilir, ölçülebilir ve güçlü etki yaratan tavsiyeler üreterek, sorunlar tümüyle çözüme ulaşana kadar, hizmet vermeye devam eder.


Ticaret hukuku danışmanlığı
Yeniden yapılanma
Birleşme, bölünme ve tür değiştirme, holding yapılanma
Kurumsallaşma, kurumsal yönetim danışmanlığı
İç kontrol sisteminin kurulması
Yönetim sistemleri danışmanlığı
Şirket değerleme