Bölümü

Maliye

Anabilim Dalı

Maliye Teorisi

Kadro Unvanı

Prof.Dr.

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi

Orta Öğrenim

Orhaneli Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

 

Profesörlük

2001

Doçentlik

1992

Araştırma Görevliliği

1984

Yabancı Dil

İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR

Yusuf A., Tatlıoğlu, İ., 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik. (Çeviri), ILO izniyle 1994 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1994.

Erdem M, Tatlıoğlu, İ., Şenyüz D., Kamu Maliyesi, 3. b., Ekin Yayınevi, Bursa, 2003.

MAKALELER

Tatlıoğlu, İ., “Emlak Vergisi ve Gelişmeler”, Bursa Ekonomi, Sayı : 15, Bursa, 1985.

Tatlıoğlu, İ., “KİT’lerin Özelleştirilmesinde Morgan Bank Planı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayı : 1, 1986.

Tatlıoğlu, İ., Capital Flight and Its Signifacance for Developing Countries in Dealing with the Debt Problem”, Yapı Kredi Economic Review, Vol. 4, No: “The Causes of 2, 1990.

Tatlıoğlu, İ., “Avrupa Topluluğu’nun Finansmanı: Bütçe ve Problemleri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı : 1-2, 1990.

Tatlıoğlu, İ., “Voucher Scheme in Financing Education as Alternative Method”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 6, Sayı : 2, 1991.

Tatlıoğlu, İ., “Yükseköğretimde Finansman Metodu olarak Borçlanma Yönteminin Uygulama Problemleri ve Maliyetleri Karşılamadaki Potansiyel Rolü”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 12 , Sayı: 1-2, 1991.

Tatlıoğlu, İ., “Eğitimde Piyasa Yaklaşımı ve Yükseköğretimde Özel Sektör”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 13, Sayı: 1-2, 1992.

KONGRE FAALİYETLERİ

Tatlıoğlu, İ., “Türk Vergi Sisteminde Ayırma Kuramı”, Vergi Haftası 25 – 31 Mart 1991, Bursa.

Tatlıoğlu, İ., “Kısmi Özelleştirme Teknikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 30 Ocak – 28 Şubat 1992, Bursa

Tatlıoğlu, İ., “Sosyal Harcamaların Refah Etkileri”, IX.Türkiye Maliye Sempozyumu, Lara Antalya, 1993.

Tatlıoğlu, İ., “Türkiye’deki Ekonomik Krizin Nedenleri ve Sonuçları” (The Reasons and the Results of the Economic Crisis in Turkey), Uludağ Üniversitesi 5 Nisan 2002, Bursa.

Tatlıoğlu, İ., “Uygulanmakta Olan Maliye ve Vergi Politikalarının Sonuçları”, 2002’de Türkiye’de Maliye ve Vergi Politikaları Işığında Beklentiler Paneli, 10.05.2002, Demirtaş Sanayiciler Derneği Yayını No:3, Bursa.

Tatlıoğlu, İ., “2003 Yılı Türkiye Ekonomisi ve Muhtemel Ekonomik Gelişmeler”, BEKSİAD, 22 Mart 2004, Bursa.

Tatlıoğlu, İ., “Kamu Finansmanı ve Cari İşlemler Dengesi”, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 7 Mart 2006, Bursa

Tatlıoğlu,i, Giray,F. “Knowledge From Point View Of Externalities And Intervention Of Government” Intercultural Dialogue and Management Proceedings Of The 2008 Management International Conference Barcelona