Prof.Dr. Neslihan DOSTOĞLU

Danışman (Kent Ekonomisi)

Profesör Dr. Neslihan Dostoğlu akademik çalışmaları, yayınları, katıldığı proje ve yarışmalar, aldığı ödüller ve yürüttüğü idari görevleri

1. Adı Soyadı : Neslihan Dostoğlu

2. Doğum Tarihi : 16.03.1955

3. Ünvanı : Profesör Dr.

4. Öğrenim Durumu :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Mimarlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1978

Y.Lisans

Mimarlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1981

Doktora

Mimarlık

University of Pennsylvania

1986

 

5. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent: 05.10.1988 Anadolu Üniversitesi, 01.04.1994 Uludağ Üniversitesi

Doçent : 12.02.1998 (kadroya atanma)

Profesör : 10.04.2003

Doçent unvanını aldığı tarih: 27. 11.1997

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Merve Güleryüz, İstanbul Kültür Üniversitesi, devam ediyor.

Rahmi Dede, “Bursa Tarihi Kapalı Çarşı’da Kentsel Dış Mekan Organizasyonu Açısından Analitik Bir İnceleme”, Uludağ Üniversitesi, 2010.

Miray Gür, “Alt ve Orta Gelir Grubuna Yönelik TOKİ Konutlarında Kullanıcı Memnuniyetinin Araştırılması: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi, 2009.

Özge Tümer, “Dışa Kapalı Konut Yerleşmelerinin Bursa’daki Örnekler Kapsamında Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2006.

Ece Şahin, “Meydanların Kentsel Yaşama Katkısı Üzerine Bir İnceleme: Bursa Örneği”, Uludağ Üniversitesi, 2005.

Selay Yurtkuran, “Ergonominin Mimarlık Öğrencilerinin Atölye Ortamındaki Verimine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi, 2005.

Sibel Polat, “Mimarlık ve Kentsel Yaşam Kalitesinin Sağlanmasında Dönüşüm Projelerinin Rolü: Bursa-Santral Garaj Bölgesi Örneği”, Uludağ Üniversitesi, 2005.

Demet Mutman, “Bursa’daki Göçmen Konutlarının Oluşumunda Kültür Mekan Etkileşimi”, Uludağ Üniversitesi, 2003.

Selen Durak, “Bir Modernleşme Projesi Olarak Anadolu’da Demiryolları ve Bursa-Mudanya Demiryolu Hattı”, Uludağ Üniversitesi, 2003.

6.2 Doktora Tezleri

Sibel Polat, “Kamusal Dış Mekanlarda Mimari Kimliği Değerlendirmek İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa-Cumhuriyet Alanı Örneği”, Uludağ Üniversitesi, 2011.

Ece Şahin, “Okulöncesi Eğitim Sürecinde Çocukların Tasarıma Katılımı: Bağımsız Atölye Modeli”, Uludağ Üniversitesi, 2011.

Selay Yurtkuran Tok, “Mimari Doku Okumalarında Sosyal Ağ Modeli (DoSaM): Gölyazı Örneği”, Uludağ Üniversitesi, 2010.

Özge Tümer, devam ediyor.

Miray Gür, devam ediyor.

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şahin, B. E. ve Dostoğlu, N. T. 2012. “The Importance of Preschoolers’ Experience in Kindergarten Design”, METU Journal of the Faculty of Architecture, no. 29 (1), 301-320.

Gur, M. ve Dostoglu, N. 2011. “Affordable Housing in Turkey: User Satisfaction in TOKİ Houses”, Open House International, vol. 36. No.3, 49-61.

Vural - Arslan, T., Dostoglu, N., Koprulu - Bagbanci, O., Akinciturk, N. 2011. “Sustainable Revitalisation as a Tool for Regenerating the Attractiveness of an Inner-City Historic Commercial District: ‘Han District’ as a Case’, Urban Design International, vol. 16, no.3, 188 - 201.

Dostoğlu, A. D. ve Dostoğlu, N. T. 2011. “Koman Heykellerinin Mimarlık ve Mekan ile Etkileşlimi ve M/S Hulda Üzerine, Mimarlık, no. 357, 57-59.

Polat, S. ve Dostoğlu, N. 2010. “Urban Regeneration and Local Expectations: The Case of the

Central Garage District, Bursa-Turkey”, World Applied Sciences Journal, vol. 8, no. 8, 1036-1041.

Gür, M. A. ve Dostoğlu, N. T. 2010. “TOKİ Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Fırsatlar ve Sorumluluklar”, Mimarlık, no. 355, 32-36.

 

Dostoğlu, N., Şahin, E., Taneli, Y. 2009. “Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler”, Mimarlık, no. 347, 23-27.

Dostoğlu, N. 2009. “DOCOMOMO_tr Ulusal Çalışma Grubunun Bursa Toplantısı: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV”, Mimarlık, no. 346, 18.

Dostoglu, N. 2006. “A Study on Culture, Space and Change in Temporary Housing After the Earthquake in Turkey”, Ekistics: The Problems and Science of Human Settlements dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Dostoglu, N., Kitagawa K. ve Asami Y. 2004. "Locational Tendency of Mosques in Bursa, Turkey: Regional Study Using Geographic Information System", Journal of Architectural and Planning Research, 21, no.3, 209-221.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Arslan, T. V. ve Dostoğlu, N. 2010, “Urban Planning as Part of a Turkish Westernization Project in Late Ottoman and Early Republican Eras: Bursa as a Case Study”, 14th IPHS (International Planning History Society) Conference, İTÜ Mimarlık Fakültesi ve İTÜ Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi, 12-15 Temmuz 2010.

Dostoğlu, N. 2010, “Creativity and Local Governence: The Case of Bursa in Turkey”, International Policy Forum on Urban Growth and Conservation in Euro-Asian Corridor, İstanbul, 20-21 Mayıs 2010, Çağrılı Bildiri.

Dostoğlu, N. T. 2010, “Yeniden Canlandırma Çalışmalarının Sürdürülebilir Gelişmeye Katkısı” , 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu: Designing the Future / Geleceği Tasarlamak, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne, 29-30 Nisan 2010, 291-299.

Gür, M. ve Dostoğlu, N. 2010, “Günümüz TOKİ Gerçeğine Gelecek ve Kalite Açısından Bir Bakış”, 6. Uluslararası Sinan Sempozyumu: Designing the Future / Geleceği Tasarlamak, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne, 29-30 Nisan 2010, 155-162.

Dostoğlu, N. 2010, “Evaluation of the Reconstruction Process of Irgandi Bridge in Bursa, Turkey”, Seminar "Restoration of Ottoman Monuments", Aristotle University of Thessaloniki, Interdepartmental Programme of Faculty of Engineering, School of Architecture, Yunanistan, 26-28 Şubat 2010, Çağrılı Bildiri.

Dostoğlu, N. 2008. “Responsibilities and Opportunities in the Reconstruction Process of Irgandi Bridge in Bursa, Turkey“, CSAAR 2008: Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education & Practice Proceedings Book, Amman, Jordan, 3-8 Kasım 2008, vol. 1, 475-492.

Durak, S. ve Dostoğlu, N. 2008. “19. Yüzyılda Anadolu'da Demiryolu Ulaşımının Kentlerin Mekansal Yapısı Üzerindeki Etkileri - Effects of Railway Transportation on Spatial Structure of Anatolian Cities in the 19th Century “, IRS Turkey Second International Railway Symposium, Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 15-17 Ekim 2008, vol. 2, 1247-1257.

Sezer, F. Ş. ve Dostoğlu, N. 2008. “The Importance of Controlling Installation Problems and Water Consumption in Dwellings in the Process of Global Warming “, Near East University , North Cyprus, 09-11 Ekim 2008.

Dostoğlu, N. 2006. “Cooperative Studies in Architectural Design Studio: The Case of Uludag University Department of Architecture“, Architectural Education Forum 3, İstanbul: İTÜ, 15-17 Kasım 2006.

Dostoğlu, N. 2006. “Kültürel Süreklilik ve Kentsel Kalitenin Sağlanmasında Yeniden Canlandırma Çalışmalarının Rolü”, 1. Uluslararası Suriçi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Diyarbakır, 20-22 Nisan 2006, 49-55.

Dostoğlu, N. 2006. “An Analysis of the 20th Century Architectural Heritage in Bursa”, Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage: ICOMOS International Symposium Book; İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 18-19 Mayıs 2002, 35-41.

Dostoğlu, N. 2005. “Culture, Space and Change”, Yüksel, Y. D., et.al. (ed.), City Architecture: in Between Past and Future, İstanbul: ITU Housing Research and Education Center, 46-52.

Dostoğlu, N. 2005. “Cumalıkızık: Revitalization of a 700 Year Old Otoman Waqf Village”, Yüksel, Y. D., et.al. (ed.), City Architecture: in Between Past and Future, İstanbul: ITU Housing Research and Education Center, 111-118.

Dostoglu, N. 2005. “Making Space for Women in Architectural Education”, in “Women, Architecture and the City: What is the Difference Women Make?” Topical Meeting, XXII World Congress of Architecture, UIA 2005 Istanbul, “Cities: Grand Bazaar of Architectures” Book of Abstracts, 3-7 July 2005, 581, 593.

Polat, S. ve N. Dostoglu, 2005. “Urban Regeneration: Reasons, Projects, Expectations”, XXII World Congress of Architecture, UIA 2005 Istanbul, “Cities: Grand Bazaar of Architectures” Book of Abstracts, 3-7 July 2005, 101.

Tümer, O. and N. Dostoglu. 2005. “An Analysis of Gated Communities in the World and in Turkey”, XXII World Congress of Architecture, UIA 2005 Istanbul, “Cities: Grand Bazaar of Architectures” Book of Abstracts, 3-7 July 2005, 342 (poster).

Dostoglu, N. 2004. “Revitalization of the Physical Environment for Cultural Survival and Urban Quality”, 18th IAPS Conference: Evaluation in Progress, 7-10 Temmuz 2004, Viyana (poster).

Dostoğlu, N. 2002. “Revitalization of Buildings and Urban Areas as a Means of Sustainable Development”, Resource Architecture: UIA Berlin 2002 - XXI World Congress of Architecture Poster Exhibition; 22-26 Temmuz 2002, Berlin (poster).

Dostoğlu, N. 2002. “Architectural Design Education and Awards”, Mind The Map: 3rd International Conference on Design History & Design Studies Abstracts; 9-12 Temmuz 2002, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 26-27(özet).

Dostoğlu, N. 2002. "A Proposal for Sustainable Development of Housing Areas in Bursa, Turkey”, The Process of Globalisation, Urban Design and Local Specifities: 1st International Urban Design Meeting Proceedings; 26-29 Eylül 2001, İstanbul: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi, 450-461.

Dostoğlu, N. ve Vural, T. 2002. “The Role of Western Planners in the Transformation of Bursa from a Traditional Ottoman City to a Metropolitan Center of the Turkish Republic”, Turgut, H. ve Kellett, P. (eds.) Traditional Environments in a New Millenium: Second International Symposium of IAPS-CSBE Network; 20-23 Haziran 2001 Amasya, 239-245.

Dostoğlu, N. 2001. "Culture, Space and Change: An Analysis of Temporary Housing Areas Constructed after the 1999 Earthquake in Turkey", EDRA 32 / 2001 Conference Abstracts; 3-6 Temmuz 2001 Edinburgh, İskoçya, 195-196 (özet).

Dostoğlu, N. 2001. “An Inquiry Into the Re-Integration of Theory and Practice in Architectural Design Education”, EAAE Transactions on Architectural Education No:11: Re-Integrating Theory & Design in Architectural Education: 19th EAAE Conference on Design Theory and Practice, 23-26 Mayıs 2001 Ankara: Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 311-320.

Dostoğlu, N. 2001. "Irgandi Bridge from the Past to the Future", Studies in Ancient Structures 2nd International Congress Proceedings, 9-13 Temmuz 2001, İstanbul: Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 39-50.

Dostoğlu, N. ve Oral, Ö.E. 2000. “The Physical Transformation of the Ottoman Capital of Bursa from Tanzimat to Republic”, 7 Centuries of Ottoman Architecture “A Supra-National Heritage” International Congress, 25-27 Kasım 1999, İTÜ İstanbul; İstanbul: YEM Yayın, 234-243.

Dostoğlu, N. 1999. “Cumalıkızık: Revitalization of a 700 Year Old Waqf Village”, 3. Binyıl’ın Eşiğinde İslam Mimarisi” Uluslararası Semineri, Bakü: Ağa Han Vakfı ve Azerbeycan Mimarlar Birliği, 21-22 Eylül 1999.

Dostoğlu, N. 1999. “Re-Construction of First Year Architectural Education”, EAAE Transactions No. 07: Style And Manner in the Architectural Education, 33rd EAAE Workshop ‘Style and Manner in the Architectural Education’, 25-29 Mayıs 1999, Bükreş: EAAE and Ion Mincu Institute of Architecture, 241-250.

Dostoğlu, N., Taneli, Y. 1998. “An Analysis of First Year Design Education in Relation to the Stimulation of Creativity”, FIDE 98 Proceedings, 14-16 Ekim 1998, İstanbul: İTÜ, 1.1-1.9.

Dostoğlu, N. 1998. “Place of Women in Architecture”, ‘Forum II: Architectural Education for the 3rd Millenium’ Proceedings, 22-24 Nisan 1998 Magosa, KKTC: İstanbul Teknik Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, 443-450.

Dostoğlu, N. 2000. “Gourna: The Significance of Culture and Values in an Alternative Housing Proposal for Egypt”. ‘Culture & Space in the Home Environment’ Proceedings; 4-7 Haziran 1997, İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ve IAPS, 139-144.

Dostoğlu, N. 1990. “Regionalism vs Universalism: Architectural Imports in Developing Countries”, IAPS 11 ‘Culture Space History’ Congress Book, 8-12 Temmuz 1990, Ankara: O.D.T.Ü., 152-161.

Dostoğlu, N. 1998. “Kentsel Gelişme Sürecinde Kentsel ve Mimari Mekan Kalitesinin Değişimi: Bursa ve Philadelphia Örnekleri”, 10. Yapı ve Yaşam Kongresi: "Mimarlıkta Kalite" Kitabı, 21-23 Mayıs 1998, Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 163-176.

Dostoğlu, N. 1991. “Frank Lloyd Wright'ın Mimarlık ve Kent Planlama Tarihindeki Konumu”, 3. Yapı ve Yaşam Kongre Kitabı, 16-17 Mayıs 1991 Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 299-311.

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Dostoğlu, N. ve Reed P.S. 1987. The Louis I. Kahn Archive: Personal Drawings in Seven Volumes. New York: Garland Publishing Inc.

Dostoğlu, N., Frascari, M., Vivoni, E. 1986. “Louis I. Kahn and Venice: Ornament and Decoration in the Interpretation of Architecture”. Latour, A. (ed.), Louis I. Kahn: L’Uomo, Il Maestro. Rome: Edizioni Kappa, 296-313.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gülersoy, M. ve Dostoğlu, N. Temmuz 2012. “Yüksek Binalar ve Sürdürülebilir Mimarlık: Çelişkiler, Beklentiler”, Yapı, no.368, 72-76.

Dostoğlu, N. ve Aksoy, F. Mayıs 2012. “Bursa’da Geleneksel Konutlar”, Bursa’da Yaşam (Olay), 378-384.

Dostoğlu, N. T. ve Erkarslan, Ö. E. 2010. “Türkiye’de Kadın Mimarların Statüsü Üzerine

Niceliksel Analiz”, Dosya: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, 19, 22-26.

Tümer, H. Ö. ve Dostoğlu, N. 2008. “Bursa’da Dışa Kapalı Konut Yerleşmelerinin Oluşum Süreci ve Sınıflandırılması”, U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt:13, sayı:2, 53-68.

Dostoğlu, N. 2007. “Çarpık Kentleşmenin Bursa Mimarisine Etkileri”, Konforum, no.5, 39-41.

Dostoğlu, N. 2007. “Kentler ve Meydanları” Dosya Editörü, Mimarlık, no. 334, 21-48.

Dostoğlu, N. , Alptekin, Ü., Bilgili, E., Kartal, M. 2007. “Atatürk Evi Müzesi”, Bursa Defteri, Bursa: Bursa Gazeteciler Cemiyeti, no.28, 51-57.

Dostoğlu, N., Özyaba, M., Ediz, Ö., Vural, T. 2007. “Mudanya İskele Meydanında Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Amacıyla Kentsel Tasarım Proje Önerisi”, U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.1, 21-28.

Dostoğlu, N., Yücel, Ç., Perker, S. 2007. “Misi’de Kentsel Duyarlılık Projeleri”, Yapı, no. 304, 44-47.

Şahin, E., Dostoğlu, N. 2007. “Nitelikli Kentsel Mekanlarda Oturma Elemanları”, Arredamento Mimarlık Dergisi, no.199, 118-121.

Şahin, E., Dostoğlu, N. 2007. “Kentsel Mekan Tasarımında Doğal Verilerin Kullanımı”, U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.1, 29-40.

Vural, T., Dostoğlu, N., Ediz, Ö. 2006. “Bursa-Mudanya Demiryolu Hattı İşletme Binası İçin Yeniden Kullanım Önerisi : Mudanya’da Sosyal ve Kültürel Merkez”, U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.2, 103-110.

“Mudanya Hal Bölgesi’nde Yeniden Canlandırma Amaçlı Ticari ve Kültürel Merkez Önerisi”, 2006, Tasarım, no.166, 28, 30.

Dostoğlu, N. 2005. “My Architect: Bir Oğulun Babasını Arayışının Öyküsü”, Güney Marmara Mimarlık, no.20, 52-55.

Dostoglu, N. ve Cengizkan, N. M. 2005 (Ocak-Şubat). “Modern Mimarlık Türkiye’nin Gündeminde”, Mimarlık, no.321, 21-22.

Dostoğlu, N. ve Vural, T. Ekim 2004. “Lörcher, Prost ve Piccinato’nun Bursa’daki Kentsel Gelişime Katkıları”, Bursa’da Yaşam (Olay), 122-126.

Dostoğlu, N. Mayıs-Haziran 2004. “Bursa Kent Müzesi: Yaşayan Kent, Yaşayan Müze”, Mimarlık, no. 317, 14-16.

Dostoğlu, N. Mayıs 2004. “Bursa’nın Kentsel Gelişimi”, Bursa’da Yaşam (Olay), 52-68.

Dostoğlu, N., Bilsel, C. 2003. “2003 Yılında Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: Sayısal Veriler Üzerinden Bir Durum Saptaması”, Mimarlık, no. 314, 27-35.

Dostoğlu, N. 2003. “Mimarlıkta Kadının Adı”, Arredamento Mimarlık, no. 9, 71-74.

Dostoğlu, N. 2003. “Irgandı Köprüsü’nün Tarih İçindeki Gelişimi”, Bursa Araştırmaları, no. 1, 9-12.

Dostoğlu, N. 2003. “Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Sağlık Binaları”, Hekimce Bakış, no. 54, 62-66.

Dostoğlu, N., Dostoğlu, H. 2002. “Müze Tasarımının Gelişimi”, Güney Marmara Mimarlık, no.15, 30-36.

Dostoğlu, N. 2002. “100+50. Sayısında Arredamento Mimarlık Dergisinin Değerlendirilmesi”, Arredamento Mimarlık, no. 9, 84-85.

Dostoğlu, N. 2001. “Emre Arolat: Uygulamacı Mimarın Mimarlık Eğitimine Katılımı”, Arredamento Mimarlık, no. 9, 62-64.

Dostoğlu, N. 2001. “Ütopya, Kent ve Mimarlık Üzerine Düşünceler”. Arredamento Mimarlık, no. 5, 73-76.

Dostoğlu, N. 2001. "XIII. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi: 20. Yüzyıl Mimari Mirası", Olay Gazetesi Eki. Mayıs 2001, 20-21.

Dostoğlu, N. 2000. "Dereköy'ün Düşündürdükleri ", Bursa Defteri, no. 8, 132-135.

Dostoğlu, N. 2000. "Geçmişin İzlerinden Geleceğe: Trilye ve Taş Mektep “, Bursa Defteri, no. 8, 136-143.

Dostoğlu, N. 2000. "'Değişen Dünya, Değişen Meslek Pratiği': XII. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi ile İlgili Bir Değerlendirme", Mimarlık, no. 296, 13-16.

Dostoğlu, N; Akıncıtürk, N.; Arıdağ, L.; Beceren, R. 2000. "Cumalıkızık Workshop 2000: "Cumalıkızık'ı Algılamak". Güney Marmara Mimarlık, no.10, 27-29.

Dostoğlu, N. 2000. “Bursa'da Mimarlık Bölümü”, UMED Uludağ Üniversitesi Mezunları Derneği Dergisi, yıl: 1, sayı:1, 6.

Dostoğlu, N. 2000. “Yapı-Yaşam Fuar ve Kongrelerinin Gelişimi ve Mimarlık Ortamına Katkısı”. Bursa 2000 Yapı & Yaşam Eki, 26.05.2000, 3.

Dostoğlu, N. 2000. “Mimarlık Eğitiminde İlk Yılın Önemi”, Mimarlık, no. 293, 56-58.

Dostoğlu, N. 2000. “Bursa’da Farklı Konut Alanlarında Çevresel Anlam”, Yapı, no. 221, 62-70.

Dostoğlu, N. 1999. “Tarihteki Depremlerin Bursa Kenti Üzerindeki Etkileri”, Güney Marmara Mimarlık, no. 5, 28-31.

Dostoğlu, N. 1999. "Mimarlık Bölümünden", Güney Marmara Mimarlık, no. 3, 31.

Dostoğlu, N. 1999. “Yapı ve Yaşam 1999 Kongresinden İzlenimler: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa ve Yöresi”, Mimarlık, no. 289, 53-57.

Dostoğlu, N. 1999. “Özürlüler İçin Kentsel ve Mimari Tasarım”. Güney Marmara Mimarlık, no. 1, 28-30.

Dostoğlu, N. 1998. “Milton Keynes’in Öğrettikleri”, Yapı, no. 203, 105-115.

Dostoğlu, H.; Dostoğlu, N. 1997. “Tarihi Kentte "Gelecek İçin" Yaşam Çevreleri Fikir Proje Yarışması", Arkitekt, no. 454, 53-54.

Dostoğlu, N. 1996. “Modern Mimarlık’ın Dönüm Noktası: Team 10 - Louis I. Kahn”, Yapı, no. 176, 76-86 (Bu makale Mimari Akımlar II, İstanbul: YEM Yayın, 136-148’da ayrıca yayınlanmıştır.)

Dostoğlu, N. 1995. “Modern Sonrası Mimarlık Anlayışları”, Mimarlık, no. 263, 46-50.

Dostoğlu, N. 1995. “Bursa 7. Yapı-Yaşam Fuar ve Kongresini Gerçekleştirdi”, Mimarlık, no. 264, 10.

Dostoğlu, N. 1994. “Bursa'da Mimarlık Bölümünün Kuruluşunun Öyküsü”, Mimarlık Posta, no. 6, 3.

Dostoğlu, N. 1994. “Yapı ve Yaşamın Dünü, Bugünü, Yarını”. Mimarlık Posta, no. 3, 1-2 (derlenerek Mimarlık, 94 / no. 258, 8 ‘de yeniden yayınlanmıştır).

Dostoğlu, N. 1991. “Çağdaş Mimarlık Akımları”, Güney Marmara Mimarlık, no. 1, 13-16.

Dostoğlu, N. 1988. “Utopia and Determinism: The Role of Architectural Deterministic Thinking in Urban Utopias”, METU Journal of the Faculty of Architecture, no. 8 (2), 143-152.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2011, “Yapıların Strüktürel Sisteminde Malzeme Seçiminin Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi”, Küçükdoğu, M. Ş. (yay. haz.), Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 24-26 Kasım 2011, 151-159.

Aksoy, F. ve Dostoğlu, N. 2011, “Mustafakemalpaşa’da Geleneksel Konutlar”, Sevim, S. (ed.), Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu Bildirileri, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa, 7-9 Ekim 2011, 261-268.

Dostoğlu, N. 2011. “Bursa Örnekleri Üzerinden Cumhuriyet Mirasının Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet’in Mimarlık Mirası: Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 26-27 Şubat 2009, 233-242.

Dostoğlu, N. 2010, “Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon: NAAB ile İlgili Bir Değerlendirme”, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 40. Yıl Anısına, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, Konya, 25-27 Kasım 2010, 448-456.

Dostoğlu, N. 2009, “Modernleşme Döneminde Bursa’daki Kentsel Gelişme”, Çiftçi, C. (ed.), Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyum Kitabı, Osmangazi Belediyesi, Bursa, 10-11 Nisan 2009, 11-30.

Dostoğlu, N. 2009, “Çelik Palas Oteli: Modern Bursa’da Bir Dönüm Noktası”, 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali: Sinema ve Mimarlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16.11.2009, Çağrılı Bildiri.

Dostoğlu, N. 2006. “Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi”, Çiftçi, C. (ed.), Payitaht Bursa’da Kültür ve Sanat Sempozyum Kitabı, Bursa: Bursa Osmangazi Belediyesi, 7-8 Nisan 2006, 263-278.

Dostoğlu, N. 2005. “Bursa’da Osmanlı Dönemi Hamamları”, 1. Bursa Su Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 93-106.

Dostoğlu, N. 2002. “Cumalıkızık: Yediyüz Yıllık Bir Osmanlı Vakıf Köyünün Korunarak Yaşatılması”, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı; 4-6 Nisan 2002, Bursa: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, cilt 1, 263-272.

Dostoğlu, N. 1999. “Bursa’da Orhangazi Meydanı ve Arolat’ların Katkısı”, Türk Serbest Mimarlar Derneği “Mimar-Anlam-Beğeni” Sempozyumu, 11-12 Nisan 1997 Ankara, Mimar, Anlam; Beğeni, İstanbul: YEM, 86-95.

Dostoğlu, N.; Çağlı, Y.; Arıdağ, L.; Ediz, Ö.; Taneli, Y.; Genç, H.; Uçaroğlu, S. 1997. “Çanakkale Kenti'nin Sürdürülebilir Gelişmesi”, 'Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli' Sempozyum Kitabı, 9-13 Eylül 1996, Çanakkale, Dostoğlu 1-6.

7.6 Diğer yayınlar

Dostoğlu, N. 2012. “Ulucami’nin Mimarisi”, Kemikli, B. (ed.), Bursa Ulucami, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 97-102.

Dostoğlu, N. T. 2011. “Mimarlık Eğitimi ve Ödüllendirme”, Erkarslan, Ö. E., Arıtan, Ö., Altun, D. A. (ed.), Prof. Dr. Gürhan Tümer’e Armağan: Mimarlığın Çevresinde / Mekanın İçinde Kuram, Eylem ve Söylem, İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 85-93.

Dostoğlu, N. 2011. Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Dostoğlu, N., Gürsakal, N., Elbas, A. (editörler) 2011. Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Dostoğlu, N. T. 2011.“Geçmişten Geleceğe Irgandı Köprüsü”, ed. Dostoğlu, N.,Gürsakal, N., Elbas, A. Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, ss. 194-203.

Dostoğlu, N. ve Aksoy, F. 2011. “Hocataşkın – Kurtoğlu – Meydancık – Namazgah ve Yeşil Mahallelerinde Geleneksel Konutlar”, ed. Dostoğlu, N., Gürsakal, N., Elbas, A. Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, ss. 222-229.

Dostoğlu, N., Oğuzoğlu, Y., Elbas, A. (editörler) 2011. Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I: Alipaşa, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Maksem, Nalbantoğlu, Tahtakale, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Dostoğlu, N. ve Aksoy, F. 2011. “Bursa’da Mahallelerin Gelişimi ve Sivil Mimarlık Örnekleri: Nalbantoğlu, Tahtakale, Alipaşa, İbrahimpaşa, Hocaalizade ve Maksem”, ed. Dostoğlu, N., Oğuzoğlu, Y., Elbas, A. Bursa’nın Tarihi Mahalleleri I: Alipaşa, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Maksem, Nalbantoğlu Tahtakale, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, ss. 56-67.

Dostoğlu, N. 2011. “Bursa Kızık Köylerinde Fiziksel Doku ve Sivil Mimarlık Örnekleri”, Uludağ’ın Beşibirliği: Bursa Kızık Köyleri, ed. Kaplanoğlu, R. ve Elbas, A., Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, ss. 34-44.

Dostoğlu, N. (bölüm ed.) 2010. Çarşının Öyküsü: Bursa, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Dede, R. ve Dostoğlu, N. 2010. “Geçmişten Günümüze Bursa Tarihi Ticaret Aksı”, Dostoğlu, N. vd. (ed. ) Çarşının Öyküsü: Bursa, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 476-483.

Dostoğlu, N. 2010. “Türk-Japon Dokuma Fabrikasının Yer Seçimi ve Bursa Şehircilik Tarihi İçindeki Anlamı”, Bursa’daki ilk Türk-Japon Sanayi Ortaklıkları: Gökçen Ailesi ve Kont Otani başlıklı kitapta yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.

Dostoğlu, N. 2010. “Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme: Bursa Kent Müzesi ve Atatürk Evi Müzesi Örnekleri”, Aksoylu, S. (ed.), Prof. Dr. Yavuz Koşaner İçin Üç Kuşak Mimarlık Yazıları, Eskişehir, 185-205.

Dostoğlu, N. 2009. “Fiziksel Çevrenin Oluşumu ve Kullanımında Kadının Yarattığı Fark: Cumalıkızık Örneği”, Akpınar, A., Bakay G., Dedehayır, H. (derl.), Kadın ve Mekan, İstanbul: Turkuvaz Kitapçılık ve Yayıncılık A.Ş., 58-71.

Dostoğlu, N. (ed.) 2005. Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

Dostoğlu, N. 2005. “Dünyada ve Türkiye’de Değişim, Kadın ve Mimarlık”, Dostoğlu, N. (ed.), Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 29-46.

Dostoğlu, N. 2003. “Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu: Uludağ Üniversitesi Örneği”, Gökmen, H. ve Süer, D. (ed.) Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar, İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 46-52 (Bu yazı ayrıca Ege Mimarlık, 2003 / 3, no. 47, 15-19’de yayınlanmıştır)

Dostoğlu, N. 2002. “Mimarlıkta Kadının Rolü: Dünyaya ve Türkiye’ye Genel Bir Bakış”, Mimarlık ve Kadın Kimliği, İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 9-25.

Dostoğlu, N. 2002. “Le Corbusier’in Kentsel Ütopyalarına Genel Bir Bakış”, Modern Mimarlığın Öncüleri: Le Corbusier ve Kent, İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 9-26.

Dostoğlu, N. 2001. Osmanlı Döneminde Bursa: 19. Yüzyıl Ortalarından 20. Yüzyıla Bursa Fotoğrafları, Antalya: AKMED.

Dostoğlu, N. 1998. “Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Döneminde Kadın Mimarlar”. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 28-31.

Dostoğlu, N. 1996. “Modern Mimarlık’ın Dönüm Noktası: Team 10 - Louis I. Kahn”. Mimari

Akımlar II. İstanbul: YEM Yayın, 136-148 (Bu makale Yapı. 176: 76-86’da ayrıca yayınlanmıştır).

8. Projeler

AB PROJESİ

Eğitim Koordinatörü, “Restorasyon Alanında Kalifiye Ara Eleman Yetiştirme Projesi”, İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II kapsamında AB hibe fonları kullanılarak yürütülen proje (Proje Ortakları: Bursa İl Özel İdaresi, Uludağ Üniversitesi, Mimarlar Odası, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi), Aralık 2008-Aralık 2009.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

“Bursa‘da 20. Yüzyıl Mimari Mirası” KETAM projesi, Yürütücüler: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Öğr. Gör. Timur Kaprol, 2002-2007 .

"Bursa Mimarlığı Arşivi" Araştırma Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, 1999-2005.

"Zeytinbağı'ndaki (Trilye) Taş Mektep'in Yeniden Hayata Geçirilmesi" Araştırma Projesi, Yürütücüler: Doç. Dr. Neslihan Dostoğlu, Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, 2000-2002.

TASARIM VE UYGULAMA PROJELERİ

YARIŞMALAR

“ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası ve ODTÜ Meydanı Mimari Proje Yarışması”, Ali Derya Dostoğlu ve Serhat Yavuz ile birlikte danışman olarak, 2010.

“UIA Kongre Vadisi Mimari Proje Yarışması”, Ümit Yücel, Çiğdem Yücel, Sibel Polat ve Özge Tümer ile birlikte, 2004.

“UIA Yaşasın Kentler (Celebration of Cities) Yarışması”, Mimarlar Odası Özel Ödülü, Suzan Habib ve Emin Ertuğrul Yurdakul ile birlikte, 2004.

“Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyo-Kültürel ve Ticari Merkez Mimari Proje Yarışması”, 1. MANSİYON, Hamdi Dostoğlu ile birlikte, 2001.

“Bursa Kültürpark ve Çevresi Planlama ve Tasarım Yarışması”, Osman Ayradilli, Sema Ayradilli, Hamdi Dostoğlu, Aslıhan Özarslan, Nurdan Topoğraf ile birlikte, 2001.

“Kızılay Kız Öğrenci Yurdu Mimari Proje Yarışması”, 2.ÖDÜL, Hamdi Dostoğlu ve Kemal Özkan ile birlikte danışman olarak, 1999.

“Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Bina Kompleksi Mimari Proje Yarışması, Hamdi Dostoğlu ile birlikte, 1997.

“Tarihi Kentte Yaşama Çevreleri” konulu Fikir Projesi Yarışması, ÖDÜL, Osmangazi Belediyesi ve ÇEKÜL, Hamdi Dostoğlu ile birlikte, 1997.

“Bursa’da Zafer ve Şehreküstü Meydanları Arasında Kalan Bölge İçin Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, Hamdi Dostoğlu ile birlikte, 1987.

“Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlükleri Mimari Proje Yarışması”, 5. MANSİYON, yardımcı mimar, 1979.

“Denizli Belediye Binası Mimari Proje Yarışması”, 3. MANSİYON, yardımcı, 1978.

DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLER

Hanlar Bölgesi 1. Etap Kentsel Yenileme Konsept Projesi çalışmaları, Mimar Hamdi Dostoğlu, Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Öğr. Gör.Dr. Tülin Vural Arslan, Öğr. Gör. Dr. Özlem Bağbancı, Peyzaj Mimarı Aslıhan Özarslan ile birlikte, Eylül- Aralık 2008.

Mudanya İskele Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Projeleri ile Mudanya-Bursa Demiryolu Hattı İşletme Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri , Öğr. Gör. Özgür Ediz, Öğr. Gör. Dr. Murat Özyaba, Arş. Gör. Tülin Vural ile birlikte, 2000-2002.

Mudanya Hal Bölgesi Çevre Düzenlemesi ve Mimari Projeleri, Öğr. Gör. Özgür Ediz, Öğr. Gör. Levent Arıdağ, Öğr. Gör. Dr. Murat Özyaba, Arş. Gör. Tülin Vural ile birlikte, 2000-2002.

MESLEKİ HİZMET OLARAK YAPILAN İŞLER

Uludağ Üniversitesi Kampus Merkezi Kentsel ve Mimari Tasarım Projesi, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Murat Özyaba, 2009-2010.

Atatürk Evi Müzesi Rölöve, Restitütüsyon ve Restorasyon Projeleri, Ebru Bilgili, Ümmuhan Alptekin, Mehmet Kartal, Ayşegül Saltekin ile birlikte, 2003-2004.

Uludağ Üniversitesi Kampusu Kentsel Tasarım Projesi, Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Öğr. Gör. Dr. Timur Kaprol, Öğr. Gör. Dr. Murat Özyaba, Öğr. Gör. Çiğdem Yücel ile birlikte, 2002.

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu Mimari Projesi, Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Öğr. Gör. Dr. Timur Kaprol, Öğr. Gör. Çiğdem Yücel, Arş. Gör. Sevgen Perker ile birlikte, 2002.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Eğitimi Bölümleri, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Mimari Projeleri, Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Öğr. Gör. Özgür Ediz, Öğr. Gör. Yıldız Çağlı, Arş. Gör. Demet Mutman ile birlikte danışman olarak, 2002.

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası Mimari Projesi, Doç. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Öğr. Gör. Murat Taş, Öğr. Gör. Nilüfer Taş, Arş. Gör. Rengin Beceren ile birlikte danışman olarak, 2002.

Cumalıkızık 100 Parsel No'lu Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, Öğr. Gör. Timur Kaprol ve Öğr. Gör. Özlem Oral ile birlikte, 1999-2000.

9. İdari görevler

Bölüm Başkanı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, Haziran 2004- Haziran 2010.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, Aralık 2000 - Nisan 2004.

Bölüm Başkanı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, Aralık 1997- Aralık 2000.

Bölüm Başkan Vekili, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, Ekim 1997- Aralık 1997. 

Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, 1994-1997.

Bölüm Başkanı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, Nisan 1994 -Temmuz 1994.

Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa, 1994’ten itibaren.

Bölüm Başkan Yardımcısı, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Eskişehir, 1988-1990.

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement) Türkiye Ulusal Çalışma Grubu üyesi, 2002’den itibaren.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Üyesi, 2001’den itibaren.

IAPS üyesi, 2000’den itibaren.

Bursa Araştırmaları Vakfı Üyesi, 1999’dan itibaren.

Mimarlık Eğitimi Derneği Üyesi, 1999’dan itibaren.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi, 1998-2008 (2003’den itibaren başkan).

Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, 1999- 2002.

Gölcük Afet Bölgesinde Bilim Kurulu Üyesi, 1999-2000.

Mimarlık Dergisi Yayın Komitesi üyesi, Temmuz 2000’den itibaren.

Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu Üyesi, Ağustos 2004-2010.

Bursa Defteri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

11. Ödüller

ÖDÜLLER

FRIENDSHIP MEDAL, Darmstadt Belediyesi, Haziran 2010.

MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ, Demirtaş Rotary Kulubü , Eylül 2004.

MİMARLAR ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ, UIA Yaşasın Kentler (Celebration of Cities) Yarışması, 2004, Suzan Habib ve Emin Ertuğrul Yurdakul ile birlikte.

1. MANSİYON, “Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyo-Kültürel ve Ticari Merkez Mimari Proje Yarışması”, 2001, Hamdi Dostoğlu ile birlikte.

2.ÖDÜL, “Kızılay Kız Öğrenci Yurdu Mimari Proje Yarışması”, 1999, Hamdi Dostoğlu ve Kemal Özkan ile birlikte danışman olarak.

ÖDÜL, “Tarihi Kentte Yaşama Çevreleri” konulu Fikir Projesi Yarışması, 1997, Osmangazi Belediyesi ve ÇEKÜL, Hamdi Dostoğlu ile birlikte.

5. MANSİYON, “Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlükleri Mimari Proje Yarışması”, 1979, yardımcı mimar.

3. MANSİYON, “Denizli Belediye Binası Mimari Proje Yarışması”, 1978, yardımcı.

BURSLAR

Araştırma Asistanlığı Bursu, University of Pennsylvania, 1981-1986.

Fulbright Bursu, 1980.

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

Mimari Tasarım VII

2

10

14

2009-2010

Güz

Diploma Projesi

2

0

16

2009-2010

Güz

Proje-Araştırma (y. lisans)

3

0

1

2009-2010

Bahar

Mimari Tasarım VI

2

10

9

2009-2010

Bahar

Mimari Tasarım VII

2

10

6

2009-2010

Bahar

Diploma Projesi

2

0

15

2009-2010

Bahar

Proje-Araştırma (y. lisans)

3

0

0

2010-2011

Güz

Mimari Tasarım VII

2

10

14

2010-2011

Güz

Diploma Projesi

2

0

16

2010-2011

Güz

Proje I (y. lisans)

2

2

4

2010-2011

Bahar

Mimari Tasarım VI

2

10

9

2010-2011

Bahar

Mimari Tasarım VII

2

10

6

2010-2011

Bahar

Diploma Projesi

2

0

15

2010-2011

Bahar

Kültür, Konut ve Tasarım Yaklaşımları (y. lisans)

3

0

12